ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Οι Συλλογές έχουν φτιαχτεί για να κινητοποιήσουν κάποιες πιο βαθιές αναγνώσεις του κόσμου και της ανθρώπινης φύσης, και για να αποκαλύψουν τα κρυφά νοήματα που διαστρωματώνονται στις κινηματογραφικές αφηγήσεις. Αυτή η ενδεικτική επιλογή ταινιών παρουσιάζει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι ταινίες για να ανοίξουν τη συζήτηση ανάμεσα σε συγκρκειμένα θέματα και μοτίβα, να καλλιεργήσουν το αισθητικό μας κριτήριο, να προσφέρουν γνώσεις για κοινωνικά και ιστορικά ζητήματα, να παρουσιάσουν διαφορετικές κουλτούρες ή και τοπικές μυθολογίες, να οξύνουν την κριτική σκέψη, να προωθήσουν τη δημιουργική έκφραση… Η λίστα μοιάζει ατελείωτη, όπως είναι αμέτρητοι και εξαιρετικά ενδιαφέροντες οι συνδυασμοί ανάμεσα στις ταινίες.

Σ’ αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε θέματα που διατρέχουν τις ταινίες οι οποίες παρουσιάζονται στο FILM VAULT. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτή την κατηγοριοποίηση για να εφαρμόσετε νέες μεθοδολογίες στα καθιερωμένα σχολικά προγράμματα σπουδών. Επιπλέον, μπορείτε να πειραματιστείτε στην τάξη εισάγοντας τις δικές σας θεματικές ομπρέλες και να εξερευνήσετε σύγχρονα θέματα επικαιρότητας, συγκρίνοντας φαινομενικά ανόμοιες κινηματογραφικές αναπαραστάσεις. Ενθαρρύνουμε τους καθηγητές να συμβουλευτούν και να κάνουν χρήση των παρακάτω συλλογών, ανάλογα με το θέμα που ταιριάζει στους εκάστοτε στόχους και επιδιώξεις τους. Από τη μεριά τους, οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην περιήγησή τους σε αρχεία περιορισμένης έκτασης και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην έρευνα.

PORTRAITS OF WOMEN

Exploring Gender Equality.

Stella

Greece, 1955

Ida

Poland, 2013

Merry Go Round

Poland, 2013

CHILDREN AND WAR

Perseverance and Creativity in Bleak Times. Children of Early Adulthood.

The Barefoot Bataillon

Greece, 1955

Forbidden Songs

Poland, 1947

Somewhere in Europe

Hungary, 1948

FILMING ADOLESCENCE

Teenagehood as an In-Between State.

Prosefhi: Greek School Prayer

Greece, 2014

Hi, Tereska

Poland, 2001

White God

Hungary, 2014

THE CLASH BETWEEN THE OLD AND NEW WORLD

Tradition vs Modernism.

The Saragosa Manuscript

Poland, 1964

A Touch of Spice

Greece-Turkey, 2003

Budapest Retro I

Hungary, 1998

LEARNING FROM TOLERANCE AND FORGIVENESS

A Short Film About Killing

Poland, 1987 –1988

Glory Sky

Greece, 1962

Ida

Poland, 2013

MANUALS

FILM VAULT LIST

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative