Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ

Suzie Templeton

Πολωνία, 2007

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Μαθητές δημοτικού και Α’- Γ΄ Γυμνασίου (ηλικίες 12-13)

– Ποιος είναι ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας; Είναι ο Πέτρος; Περιγράψτε εν συντομία το χαρακτήρα του.

– Τί χαρακτηριστικά αποδίδονται στον έξω κόσμο, αυτόν πέρα από τον φράχτη του σπιτιού του Πέτρου και του Παππού;

– Ποιός αναπαριστά τον κίνδυνο και το κακό του έξω κόσμου στην ταινία;

– Γιατί ο Πέτρος προσπαθεί να βγει έξω από τα όρια του φράχτη του σπιτιού του;

– Πώς αντιδρά ο Πέτρος στο θάνατο του φίλου του, της Πάπιας; Ποια είναι τα συναισθήματα που βιώνει; Ονομάστε αυτά τα συναισθήματα και προσπαθήστε να τα περιγράψετε.

– Γιατί ο Πέτρος απελευθερώνει τον Λύκο στην τελευταία σκηνή της ταινίας;

– Πώς αλλάζει η συμπεριφορά των κατοίκων της πόλης απέναντι στον Πέτρο μετά την περιπέτειά του με τον Λύκο;

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

00:35:20 - 00:39:25
01:13:00 - 01:15:00

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Ωρίμανση, ενηλικίωση

– Μετά από έναν καταιγισμό ιδεών, αναφέρετε όλες τις σκέψεις που σας φέρνει στο μυαλό ο όρος «παιδική ηλικία». Έπειτα αναφέρετε τις σκέψεις που σας ξυπνά ο όρος «ενήλική ζωή». Συζητήστε τις ιδέες σας με τους συμμαθητές σας και σημειώστε τις πιο σχετικές έννοιες στον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
 

– Ποιες σκηνές τις ταινίας απεικονίζουν την παιδική ηλικία του Πέτρου και ποιες απεικονίζουν την ενηλικίωσή του; Αναφέρετε παραδείγματα από την ταινία.

– Γιατί τα παιδιά λαχταρούν να γίνουν ενήλικες; Γιατί οι ενήλικες αναπολούν τα παιδικά τους χρόνια; Αναφέρετε τη δική σας προσωπική γνώμη καθώς και επιχειρήματα των ενήλικων συγγενών σας.

– Αντιστοιχίστε τους παρακάτω τίτλους με τις σωστές σκηνές της ταινίας.

Αυτοπεποίθηση, Παραβίαση των απαγορεύσεων, Περιέργεια για τον κόσμο, Δημιουργική χαρά, Ώριμες αποφάσεις,Αίσθηση ευθύνης. 

Διαχωρίστε τις σκηνές σε αυτές που αναφέρονται στην παιδική ηλικία του Πέτρου και αυτές που αναφέρονται στον δρόμο προς την ενηλικίωση του.

Screenshot (53)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

– Ποιες άλλες εμπειρίες (πέρα από αυτές που παρουσιάζονται στην ταινία) μπορεί να αποτελούν βήματα προς την ενηλικίωση; Δώστε παραδείγματα από τη δικές σας εμπειρίες.

– Η παιδική ηλικία και η ενηλικίωση ορίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους; Αναφέρετε παραδείγματα παιδιών που συμπεριφέρονται σαν ενήλικες και ενήλικες οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν παιδιά (θέμα συζήτησης ή άσκησης γραπτού λόγου).

Το κακό μέσα μας

– Ποιες καταστάσεις ξυπνούν τον χειρότερο εαυτό μας;

– Ποιο γεγονός προκάλεσε κακά συναισθήματα στον Πέτρο;

– Συμπληρώστε το διάγραμμα αναλύοντας τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά που προκάλεσε στον Πέτρο η απώλεια του φίλου του.

Συναισθήματα του Πέτρου                                                                                                                                Συμπεριφορά του Πέτρου

peter and wolf

– Τί σημαίνει «ο κακός σου εαυτός»; Ανακαλέστε δικές σας εμπειρίες που σας έκαναν να συμπεριφερθείτε διαφορετικά (χειρότερα) απ’ ότι συμπεριφέρεστε συνήθως.

– Γίνεται ο Πέτρος περισσότερο ευτυχισμένος όταν νικά τον Λύκο;

– Η νίκη του Πέτρου στη μάχη του ενάντια στον Λύκο αλλάζει τη στάση που ο Πέτρος έχει προς τον έξω κόσμο, αλλά προκαλεί και μια αλλαγή μέσα στον ίδιο. Σκεφτείτε το χαρακτήρα του Πέτρου πριν τη μάχη με τον Λύκο και μετά τη νίκη του. Συνθέστε τα δύο πορτρέτα του χαρακτήρα του Λύκου χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα.

peter and wolf 3

– Κατά τη γνώμη σας, η μεταμόρφωση του Πέτρου μετά την απώλεια του φίλου του είναι θετική ή αρνητική; Τι χάνει ακριβώς ο Πέτρος και τί κερδίζει μέσα από αυτήν την εμπειρία;

(Θέμα για συζήτηση ή για άσκηση γραπτού λόγου).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Ευθύνη και θάρρος

-Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τις έννοιες «ευθύνη» και «θάρρος»; Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τις πρώτες σκέψεις που σας έρχονται στο νου:

Ευθύνη είναι…..

Θάρρος είναι…

Το να συμπεριφέρομαι υπεύθυνα σημαίνει….

Το να δείχνω θάρρος σημαίνει…..

 – Γιατί ο Πέτρος απελευθερώνει τον Λύκο;

– Γιατί ο Πέτρος άλλαξε συμπεριφορά απέναντι στον Λύκο;

-Τί σημαίνει για εσάς ο όρος «δικαιοσύνη»; Πιστεύετε ότι η συμπεριφορά του Πέτρου απέναντι στομ Λύκο ήταν δίκαιη;

– Η μάχη του Πέτρου με τον Λύκο δεν ήταν η μόνη απόφαση που απαιτούσε θάρρος. Ποιες άλλες αποφάσεις του απαιτούσαν θάρρος;

peter and wolf 4

– Τι σημαίνει για τους νέους ανθρώπους το να είναι γενναίοι στην καθημερινή τους ζωή (με τους συγγενείς τους, τους συνομήλικούς τους, τους δασκάλους τους, την κοινωνία); Αναφέρετε παραδείγματα γενναίας και υπεύθυνης συμπεριφοράς των νέων στην καθημερινότητα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Ερωτήσεις κινηματογραφικής φύσεως

– Τι είδος κινούμενου σχεδίου χρησιμοποιείται στην ταινία Ο Πέτρος και ο Λύκος;

– Πώς θα περιγράφατε τη σκηνογραφία που παρουσιάζει τον κόσμο όπου λαμβάνει χώρα η ταινία; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

– Πώς λειτουργεί η αφήγηση σε αυτή την ταινία παρά την έλλειψη διαλόγων;

– Ποιος είναι ο ρόλος της μουσικής στην αφήγηση;

– Πώς συμπληρώνει η μουσική τα πορτρέτα των χαρακτήρων; Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μουσικά όργανα που αντιστοιχούν στον κάθε χαρακτήρα;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative