ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Εδώ βρίσκονται τα βασικά εκπαιδευτικά εργαλεία του Film Vault. Εδώ γίνονται διαθέσιμα τα βασικά στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας. Για τους καθητητές και τους μαθητές που επιθυμούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις οπτικές αφηγήσεις, η ανάπτυξη ενός κινηματογραφικού λεξιλογίου είναι απαραίτητη. Τα εγχειρίδια που θα βρείτε εδώ αποσκοπούν στο να εξοικειώσουν τον χρήστη με τη γραμματική και το συντακτικό της κινηματογραφικής γλώσσας. Καθώς είναι σχεδιασμένα ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με τους κινηματογραφικούς οδηγούς, τα εγχειρίδια παρουσιάζουν τις λέξεις-κλειδιά, τους κανόνες και τις συμβάσεις της κινηματογραφικής γλώσσας, και διατυπώνουν την πρακτική και τεχνική της ορολογία.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΜΟΝΤΑΖ

ΠΛΑΝΟ

ΦΑΚΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΗΧΟΣ

ΛΙΣΤΑ FILM VAULT

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative