Arethousa

Night High School of Chalkida

Greece, 2016

REVIEWS

Through a transcendental journey in time the nymph known in Greek Mythology as Arethousa meets present in an architectural complex that perpetuates her name.

DETAILS

Directed by: Sokol Elkeni, Konstadopoulou Anna

Produced by: Birba Voula,  Boutrou Katerina,  Michailidou Olga,  Patsaros Iakovos,  Sokol Elkeni,  Roberson Alexia Iatridi,  Roberson Maria Iatridi

School Project’s Supervisors: Ovadias Savvas, Konstadopoulou Anna, Marios Kyriazidis

Coordinator Director: Koutsiabasakos Dimitris

Sound Recording & Editing: Savoglou Giorgos

Music & Sound Mix: Vaggelis Fampas

Camera Drone: Thanasis Spondis

Starring: Christos Pagonis

Starring: Yannis Chairetaki, Pari Kalamara, Sofia Katsali, Maria – Niki Koutsoukou, Spiros Pappas, Christos Pagonis

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative