O BΑΣΙΛΙΑΣ ΜΑΤ Ο ΠΡΩΤΟΣ

Wanda Jakubowska

Poland, 1957

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 7-12 ετών

ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Θέμα μαθήματος
«Για την τέχνη της φιλίας»

Σχεδιασμός μαθήματος: Ανιέσκα Τσακορόφσκα

Επίπεδο εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ηλικίες 7-12

Γνωστικοί στόχοι:

  • Δεξιότητα ανάλυσης του κινηματογραφικού έργου, με βάση κυρίαρχα συναισθηματικά και ηθικά θέματα (φιλία, προδοσία, ομολογία ενοχής, συγχώρεση), ανάπτυξη αντίληψης και κριτικής σκέψης.
  • Γνωριμία με βασικά στοιχεία της φιλίας.
  • Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και ανεκτικότητας.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας.
  • Ικανότητα έκφρασης προσωπικής γνώμης.
  • Τρόποι εκδήλωσης επιθυμίας για τη δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με άλλους, μέσα από τη χρήση διαφόρων τρόπων επικοινωνίας.

Μέθοδοι εργασίας:

Εργασία σε συντονισμό με το υλικό της ταινίας, συζήτηση, ομαδική εργασία, καταιγισμός ιδεών

Πορεία μαθημάτων:

1. Κατά την προβολή της ταινίας, οι νεαροί θεατές παροτρύνονται να παρατηρήσουν προσεχτικά τις διάφορες μορφές της σχέσης μεταξύ του Ματ και του Φέλεκ.

Υποστηρικτικές ερωτήσεις για την ανάλυση της ταινίας:

– Πώς συναντήθηκε ο Ματ με το Φέλεκ;

-Πώς καλλιέργησαν τα δύο παιδιά τη φιλία τους;

-Ποιες δοκιμασίες πέρασε η φιλία τους και με ποιο τρόπο κατάφεραν να τη διατηρήσουν;

2. Στη συνέχεια τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες. Τους ζητείται να κάνουν ένα κατάλογο με δέκα χαρακτηριστικά μιας αληθινής φιλίας και να τα ιεραρχήσουν.

3. Ο εκπαιδευτικός γράφει διάφορες προτάσεις στον πίνακα, ενώ για τα παιδιά μικρότερων ηλικιών μοιράζει κάρτες με προτάσεις: (Ειλικρινής, με ωραία φυσική παρουσία, εμπνέει εμπιστοσύνη, παίρνει καλούς βαθμούς στο σχολείο, είναι υποστηρικτικός, πιστός, φοράει ωραία ρούχα, ξεχωριστός, εχέμυθος, δείχνει κατανόηση , έξυπνος, εγωιστής, ταλαντούχος [π.χ. έχει κάποιο καλλιτεχνικό, αθλητικό η άλλο ταλέντο], έντιμος, δημοφιλής ανάμεσα στους συμμαθητές του [προξενεί συμπάθεια], έτοιμος να παραδεχτεί το λάθος του, πλούσιος, ικανός να συγχωρεί λάθη, ικανός να ακούει τους άλλους.

4. Όταν ολοκληρώνεται η εργασία τους, ένας αντιπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει την κατάσταση που έκανε η ομάδα του στην υπόλοιπη τάξη, αιτιολογώντας συγχρόνως την επιλογή των χαρακτηριστικών. Οι μαθητές μπορούν επίσης να παρουσιάσουν μια κατάσταση με χαρακτηριστικά που δεν θεωρούν σημαντικά για μια πραγματική φιλία.

5. Στη συνέχεια, οι μαθητές συζητούν για τα χαρακτηριστικά της αληθινής φιλίας που διέκριναν στη σχέση του Ματ με τον Φέλεκ. Eργάζονται σε ζευγάρια και στη συνέχεια παρουσιάζουν τις απόψεις τους στην τάξη. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα παραδείγματα από την ταινία για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.

Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρεται στη σκηνή που διαδραματίζεται στο γραφείο σύνταξης της εφημερίδας  Καθημερινή αλήθεια, τη στιγμή που ο Φέλεκ αποκαλύπτει την αλήθεια για τα λάθη του και ομολογεί την ενοχή του στον Ματ.

TΡΙΤΗ ΣΚΗΝΗ (1:07:27-1:08:58). Οι μαθητές προσπαθούν να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις ατομικά:

  • Ποια θα μπορούσαν να ήταν τα συναισθήματα του Μάτ όταν αυτός διαπίστωσε ότι ο φίλος του τον είχε προδώσει;

(Προτάσεις: θυμός, οργή, απογοήτευση, πίκρα, θλίψη, εκδικητική επιθυμία.)

  • Πώς συμπεριφέρθηκε ο Φέλεκ;

(Προτάσεις: ομολογία ενοχής, αποκάλυψη της αλήθειας, μετάνοια, θλίψη, ετοιμότητα να αποδεχτεί την τιμωρία του.)

6. Ο βασιλιάς Ματ συγχωρεί τον φίλο του και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Οι μαθητές απαντούν ατομικά στην ακόλουθη ερώτηση:

Είναι εύκολο να συγχωρούμε; (Οι μαθητές μπορούν να αναφερθούν σε πολλές περιπτώσεις από προσωπικές τους εμπειρίες.)

7.  Στη συνέχεια, μέσα από τη χρήση της διδακτικής τεχνικής του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές προσπαθούν να απαντήσουν στην εξής ερώτηση:

  • Γιατί θα πρέπει να συγχωρούμε τους φίλους μας;
  • Πώς μπορούμε να διορθώνουμε τα λάθη που έχουμε κάνει απέναντι στους φίλους;

Βιβλιογραφία:

Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy, Warsaw 1983

http://www.filmpolski.pl/fp/

http://fototeka.fn.org.pl/

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative