Desperac

Jancso Miklos

Hungary, 1965

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

DYSKUSJA OGÓLNA

Węgierski Ruch narodowy pod dowództwem Kossutha został stłumiony, po czym przywrócono dominację Austrii, ale partyzanci nadal dopuszczali się aktów przemocy. Aby zlikwidować ruch partyzancki, armia aresztowała podejrzanych i osadzała ich w odizolowanych fortach. Władze przypuszczały, że wśród przetrzymywanych osób mogą znajdować się przywódcy partyzantów. Aby potwierdzić swoje podejrzenia, uciekali się do zastraszania i wymuszania zeznań.

Fabuła Desperatów odnosi się do następstw Rewolucji 1848 r. i brutalnych metod tłumienia buntów przez Habsburgów w latach po tym wydarzeniu.  Węgierscy studenci historii dobrze znają austriackiego generała Haynau, znanego ze swojego okrucieństwa, który po rewolucji m.in. skazał na egzekucję 13 generałów w Arad. Bezpośrednio po stłumieniu rewolucji powstały obozy dla internowanych. Byli tam umieszczani pojmani rewolucjoniści, i właśnie w jednym z takich obozów rozgrywa się akcja filmu. Angielski tytuł filmu, pod którym trafił do dystrybucji, to „Round-Up” czyli łapanka (bardziej dosłowne tłumaczenie oryginalnego „Szegénylegények” to „ci, którzy stracili nadzieję” lub dosłownie „nieszczęśnicy”). To jednak nie Austriacy prowadzą obóz, organizują przesłuchania, decydują o karach i egzekucjach. Robią to węgierscy służalcy. Jest to najważniejszy aspekt filmu, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę okres, w którym film powstał. Strażnicy więzienni szukają ostatniego z rebeliantów, Sándora Rózsy i jego bandy. Są przekonani że on sam, a przynajmniej członkowie jego grupy, są osadzeni w obozie. Dokonane przez współ osadzonych zabójstwo więźnia, który okazuje się informatorem, umożliwia strażnikom odkrycie, którzy z więźniów należą do grupy Rózsy. Są oni skazani na śmierć przez rozstrzelanie, tak jak męczennicy z Arad.  Tym razem jednak to ich rodacy, Węgrzy, wykonują karę śmierci.

CZĘŚCI FILMOWE

00:35:20 - 00:39:25
01:13:00 - 01:15:00

ĆWICZENIE 1

  • O czym opowiada film?
  • Kim są główni bohaterowie filmu? W jaki sposób zostali przedstawieni?
  • Jakie są główne tematy filmu i w jaki sposób zostały przedstawione?
  • W jakim okresie osadzona jest akcja filmu?
  • Kim są buntownicy (po węgiersku: betyárok)?
  • Czy potrafisz wskazać trzy postaci historyczne? Które to osoby?
  • Dlaczego film jest dramatem „anty-przygodowym”?
  • Co jest przyczyną konfliktu?
  • W jaki sposób reżyser przedstawia naturę?

ĆWICZENIE 2

Przygotuj 6-7 minutową scenę filmu fabularnego, stosując tylko jeden rodzaj ujęcia (bez cięć).

RYSOWAĆ SYMBOLE

ĆWICZENIE 3

-Ile symboli możesz wskazać w filmie? Jakie jest ich znaczenie?Narysuj symbole poniżej (Print).

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA NAUCZYCIELA

OGÓLNIE O FILMIE

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative