BUDAPESZT RETRO

Papp Gabor Zsigmond

Węgry, 1998

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

ĆWICZENIE 1

  • O czym opowiada film?
  • Jakie są główne motywy filmu?
  • Jak rozumiesz termin retro/vintage?
  • Co to jest film dokumentalny?
  • Dlaczego filmy retro są obecnie bardzo popularne?
  • Którą część filmu uważasz za najciekawszą i dlaczego?

ĆWICZENIE 2

Wyszukaj stare materiały filmowe w Internecie i spróbuj ułożyć z nich własną historię. Długość: 5-6 minut.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

OGÓLNIE O FILMIE

European Films For Innovative Audience / Designed by Freelance Creative